Newly reconstructed Umuafai road, Umuahia, Abia State
UMUAFAI ROAD UMUHIA. ABIA STATE